Privacybeleid

1. Bedrijfsgegevens

Patrick Driessen Tinley gedragstherapeut voor honden, Regiment Pontonniers 47, 6822 NG Arnhem
(geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 87166577)

De onderneming is bereikbaar via
eigenaar: Patrick Driessen
telefoon: +31 (0)6 14332320
e-mail: info@patrickdriessen.nl
website: https://patrickdriessen.nl

2. Persoonsgegevens die verwerkt worden

Patrick Driessen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam contactpersoon
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankgegevens (rekeningnummer en tenaamstelling)
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer

3. Doel van persoonsgegevens verwerken

Patrick Driessen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om in contact te kunnen treden
 • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, zoals privé trainingen
 • het afhandelen van betalingen
 • het uitoefenen van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Patrick Driessen is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid. Zelfs niet als u op de website van Patrick Driessen terecht kwam via de website van een derde.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Patrick Driessen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Patrick Driessen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken

Patrick Driessen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

7. Hoe lang de persoonsgegevens bewaard worden

Patrick Driessen bewaart de gebruikelijke persoonsgegevens minimaal 7 jaar om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. De bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden deze gegevens
vernietigd.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Patrick Driessen en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@patrickdriessen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Patrick Driessen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

9. Beveiliging persoonsgegevens

Patrick Driessen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@patrickdriessen.nl.

10. Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Geadviseerd wordt om regelmatig op deze website de privacy verklaring te bekijken.

Voor het laatst gewijzigd op 29 november 2023

Scroll naar boven